Byggesøknaden tilbyr digital nabovarsling

Byggesøknaden har i dag en svært bra løsning for effektiv masseutsendelse av nabovarsling – direkte til alle nærliggende eiendommer – via Altinn. Integrasjonen mot Altinn og sikrer at du til enhver tid har oversikt over saksbehandlingen fra kommunens side.

-Vi er nå sendt et par nabovarsler via byggesøknaden.no. Nå som alt fungerer mot Altinn, må jeg få lov til å rose jobben dere har gjort. Det er nå en fryd å være ansvarlig søker! Gleder meg til fortsettelsen med rammesøknader og ett-trinnssøknader. Godt jobba!

Kenneth Bjørnstad prosjektingeniør VVA i Arealtek.