Alt-i-en søknadsløsning for byggesaker

Byggesøknaden er rettet mot profesjonelle aktører som regelmessig sender inn byggesøknader til kommunen. Løsningen skal på sikt bli et komplett prosjektverktøy for byggesøknader som kan brukes av arkitekter, ingeniører og alle andre som jobber med bolig- og eiendomsutvikling.

Løsningen bygges gradvis ut med mer avanserte tjenester, og vil blant annet håndtere gjennomføringsplan, ansvarsrett med mer. Dag Øyvind Lien i Ambita forklarer at byggesøknaden vil løse grunnleggende problemstillinger man møter i byggeprosjekter med mye papirarbeid og manuelle prosesser:

– I et byggeprosjekt må informasjon innhentes fra en rekke kilder, skjemaer må fylles ut, dokumentasjon må skrives ut, nabovarsler må printes ut og sendes til eiere av nærliggende eiendommer. Prosjektene kan kreve gjentatte innsendinger av dokumentasjon på hva som skal bygges, og prosjektet kan endres underveis. Videre må man dokumentere gjennomføringsplan og ansvarsrett. Alt dette gjør prosesshåndtering tidskrevende og tungvint, forteller han.

Byggesøknaden setter hele søknadsprosessen i system i en enkel digital løsning. Dette vil gjøre det vesentlig enklere og raskere å håndtere byggesøknader i fremtiden.

En kunde som er i gang med Byggesøkaden er Arealtek. Selskapet ser store gevinster i bruk av løsningen:

-Vi er nå sendt et par nabovarsler via byggesøknaden.no. Nå som alt fungerer mot Altinn, må jeg få lov til å rose jobben dere har gjort. Det er nå en fryd å være ansvarlig søker! Gleder meg til fortsettelsen med rammesøknader og ett-trinnssøknader. Godt jobba!, sier Kenneth Bjørnstad prosjektingeniør VVA i Arealtek.