Det første mastefundamentet ble boret ved Marienborg stasjon fredag 18. mars. (Foto: Bane NOR)

Digital nabovarsling for elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen

Alle innbyggere innenfor definerte støysoner langs strekningen Stavne-Leangen ble i februar varslet om oppstart av arbeid for elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen. Samme type varsel sendes i april til naboer langs jernbanen fra Trondheim Sentralstasjon til Ranheim. Varslingen utføres som nabovarsling fra Byggesøknaden til alle berørte eiere via Altinn.

Grønnere tog på trønderske spor

Nå er arbeidet i gang med klimavennlig opprustning av 120 km jernbane i Trøndelag. Tog skal gå over fra diesel til strøm ved å elektrifisere Trønder- og Meråkerbanen. Arbeidet er startet og skal stå ferdig i 2024. Prislappen for elektrifiseringen ligger på totalt 2 milliarder kroner.

Med elektrifiseringen av Trønder- og Meråkerbanen vil vi få grønnere tog i Trøndelag. Dette jernbaneprosjektet er det største i regionen siden Dovrebanen ble elektrifisert, og vil føre til en betydelig reduksjon i klimagassutslipp. I tillegg til miljøgevinsten ved elektrifiseringen, vil de nye nullutslippstogene også gi mindre støy, bedre passasjerkomfort og større kapasitet for både person- og godstransport.

Digital nabovarsling

I forbindelse med arbeidene må innbyggerne fra tid til annen regne med støyende arbeid langs strekningen. I første omgang er det naboer langs strekningene Stavne-Leangen og Trondheim S. til Ranheim som blir påvirket.

Gangbrua på Hansbakken ble heist inn den 22. februar. De åtte nye bruene bygges i lavkarbon med en reduksjon på ca. 30 % CO2-ekv. (Foto: Trygve Dybdahl, Bane NOR)

Denne typen informasjon har tradisjonelt blitt sendt ut manuelt per post, men som en del av satsingen på mer bærekraftige løsninger i prosjektet ble Norconsult Informasjonssystemer (NoIS) engasjert for å sende varsler digitalt gjennom Altinn.

– For mange er det kanskje overraskende at dette ikke har blitt automatisert tidligere, men systemet med områdevarsling var noe vi utviklet i 2021. Trønderne blir derfor de første i landet som får denne typen informasjon tilsendt digitalt, forteller Tor Olav Almås, produktsjef for GIS og kommunal forvaltning ved NoIS sitt Trondheim-kontor.

Kostnads- og miljøgevinster ved digital utsendelse

Det er totalt over 15.000 mottakere som varsles bare langs jernbanen i Trondheim. Deretter skal vi varsle alle langs banen til Stjørdal og langs Meråkerbanen før prosjektet står ferdig i 2024.

– Ved hjelp av denne løsningen sparer vi både tid og ressurser knyttet til det å sende ut slike skriv manuelt. I sum betyr dette besparelser på flere ukesverk og rundt 1 tonn papir, sier Almås.

Digital utsendelse av informasjon gir også innsparinger på flere nivåer. NoIS anslår at nabovarsling med Byggesøknaden i dette prosjektet sparer produksjonen av over 200.000 ark og 37 tonn CO2.

Fokus på god innbyggerdialog

I tillegg til at Byggesøknaden digitaliserer tidkrevende manuelle prosesser og reduserer CO2 påvirkningen, legger løsningen til rette for god informasjonsdeling og samhandling med berørte naboer.

– Denne løsningen gir innbyggerne også gode muligheter til å gi tilbakemeldinger i prosessen, noe som er et viktig prinsipp for oss. De kan enkelt sende inn innspill via Altinn, slik at Bane NOR får en helhetlig oversikt over alle kommentarer og tilbakemeldinger som kommer inn, påpeker Almås.

Selv om de fleste mottar informasjonen digitalt, er Almås raskt ute med å presisere at alle får samme informasjon, uansett nivå på digital kompetanse.

– Godt over 90 prosent av mottakerne får informasjon digitalt, men det er alltid noen som ikke jobber i en digital verden og disse blir varslet via brev. Byggesøknaden er tilknyttet utskrift og forsendelse via brev, og får dermed samme informasjonen som alle andre, avslutter han.