nybygg

Arbeidstilsynet med automatisk saksbehandling

Ny løsning med automatisk saksbehandling og svar i løpet av minutter på søknader om Arbeidstilsynets samtykke oppleves som en stor forbedring for tiltakshaver.

Byggesøknaden har siden starten på oktober kunnet tilby integrerte egenerklæringer for søknad om Arbeidstilsynets samtykke. Søknader som dokumenterer at byggeprosjektet er planlagt i tråd med preaksepterte løsninger vil få automatisk samtykke i løpet av minutter.

Byggesøknaden bidrar med dette til en raskere og mer smidig søknadsprosess som sparer tid og kostnader for tiltakshaver. Tiltakshaver kan søke bistand fra en ansvarlig søker for å sende søknad til Arbeidstilsynet digitalt. Slik oppnås kortest mulig saksbehandlingstid:

  • Planlegg tiltaket i samsvar med preaksepterte løsninger i egenerklæringen
  • Legg ved all nødvendig dokumentasjon
  • Søk digitalt – Få svar i løpet av minutter!

Egenerklæringen er også bygd opp for raskere saksbehandling dersom deler av skjema samsvarer med kravene fra Arbeidstilsynet. I slike tilfeller blir kun punkter som ikke svares ut behandlet manuelt. Dette gir også kortere behandlingstid og raskere svar fra Arbeidstilsynet.

Nedenfor et en uttalelse fra en fornøyd søker.

Då har eg sendt inn søknad til arbeidstilsynet. Gjekk rett gjennom utan feilmelding. Eg fekk allereie vedtak same dag, så dette var heilt supert!
Synst det var ein veldig enkel og ryddig måte å sende inn søknad på. Likte spesielt godt funksjonen der ein kan kontrollere søknad undervegs og sjå kva ein manglar/kva som er nødvendig for innsending av søknad.

Tora Haugland, Sweco Norge AS

Ønsker du mer informasjon? Ta kontakt med oss
Dag Øyvind Lien
Salgssjef Eiendomsutvikling Ambita
913 92 185
dol@ambita.com