Om tjenesten

Byggesøknaden er et komplett verktøy for digital distribusjon av nabovarsler og søknadsskjema til kommunen. Her får du alt du trenger i én løsning. Du kan opprette prosjekter, innhente informasjon og klargjøre søknaden digitalt uten kostnader. Du betaler kun ved sending av nabovarsel og søknader.

Løsningen for profesjonelle

Digitaliserer hele byggesaksprosessen fra A-Å

  • Enklere innsikt og innhenting av informasjon
  • Vi har fjernet flaskehalsene
  • Økt kvalitet i søknadene
  • Mindre behov for dialog med kommunal saksbehandling
  • Bedre kontroll på prosjektene
  • Samhandling og kommunikasjon ett sted
  • Raskere gjennomføring av byggeprosjektet

Les mer om Byggesøknaden

«Jeg er virkelig imponert over digital nabovarsling med Byggesøknaden. I større søknadsprosjekter med mange naboer kunne det ta opptil 2 dager å finne alle interessenter som skulle varsles. Med Byggesøknaden bruker vi bare 1-2 timer uansett størrelse og antall naboer. Dette er veldig effektivt og sparer oss for mye tid!»
Marianne Tenold Sivilingeniør, Norconsult AS