Fagkontroll

Trenger du eller din bedrift sidemannskontroll for byggesøknader eller nabovarsel? I Byggesøknaden tilbyr vi tjenesten fagkontroll.

For å kvalitetssikre informasjonen som legges inn i nabovarsel og søknadsskjema tilbyr Byggesøknaden en digital tjeneste for sidemannskontroll. Dette er et hjelpemiddel for digital informasjonsflyt til en kollega i samme firma for kvalitetskontroll. Du velger hvilken kollega du vil sende fagkontrollen til. Vedkommende vil da få en e-post. Din kollega kan legge inn kommentarer og forslag til forbedringer, som du som ansvarlig søker får tilgang til etter fagkontrollen. Dette hjelpemiddelet sikrer bedre kvalitet og mer komplette søknader, som gir raskere saksbehandling.

Per nå tilbyr Byggesøknaden sidemannskontroll for:

Trenger du en mer detaljert veiledning, gå til vår Ofte stilte spørsmål-siden.

Kom i gang med Byggesøknaden