Gjennomføringsplan

Gjennomføringsplanen gir deg full oversikt, med statusindikasjon for alle ansvarsområder.

I gjennomføringsplanen defineres alle ansvarsområder for Prosjekterende (PRO), Utførende (UTF) og Kontrollerende (KONTROLL) for søknaden. For hvert ansvarsområde legger du inn beskrivelse av ansvar, velger ansvarlig foretak, kontaktperson og når du forventer å ha signerte skjema på plass. Når du legger inn ansvarlig foretak, kan du lagre dette i vårt kontaktregister, slik at du kan gjenbruke foretaket på flere ansvarsområder og evt. i flere prosjekter. Når du legger inn ansvarlig foretak gjøres det automatisk oppslag mot register for Sentral Godkjenning.

Et eksempel på gjennomføringsplan i Byggesøknaden som viser oversikt over alle ansvarsområder i et prosjekt.
Et eksempel på gjennomføringsplan i Byggesøknaden.

Digital signering
Du kan sende signeringsforespørsler for ansvars-, samsvars- og kontrollerklæringer digitalt, eller skrive ut skjema for manuell signering. Når du sender digitalt, vil det ansvarlige foretaket få en e-post eller SMS med direkte link for signering.

Følger med ved alle innsendinger
Oppdatert gjennomføringsplan vil følge med ved innsending av alle byggesøknader. Det er også mulig å sende kun gjennomføringsplanen hvis det er oppdateringer du må gjøre etter siste innsendte søknad.

Trenger du en mer detaljert veiledning, gå til vår Ofte stilte spørsmål-siden.

Full oversikt over ansvar og signeringer

Prøv allerede nå!