Nabovarsel

Skal du bygge, rive eller endre et bygg må du som regel sende nabovarsel. Byggesøknaden tilbyr digital nabovarsling som er markedets mest funksjonelle løsning for å varsle berørte naboer – raskt og effektivt.

Spar tid og penger ved å sende nabovarsel digitalt

Når du skal bygge eller rive noe som krever byggesøknad til kommunen, anbefaler vi at du sender nabovarsel fra prosjektet ditt i Byggesøknaden. Vi har fjernet mange flaskehalser for deg gjennom digitalisering av ulike prosesser.

Tradisjonelt ble nabovarsler utarbeidet på papir og som PDF-skjema. Disse ble sendt som rekommanderte brev til berørte parter og kommunen. Denne typen arbeid er preget av flere manuelle oppgaver og tar lang tid for ansvarlig søker. Nabovarsel i Byggesøknaden er en løsning som effektiviserer dette arbeidet vesentlig. Du kan nå sende nabovarsel på 1-2 timer, uansett type prosjekt!

Et eksempel på nabovarsel i Byggesøknaden.no

Hvordan fungerer nabovarsel i Byggesøknaden?

Med Byggesøknaden kan du sende varsel digitalt for alle typer byggeprosjekt. Du velger en eller flere tiltaksmatrikler, og systemet gjør deretter et automatisk utvalg av naboer. Utvalgte naboene vises i et digitalt kart, som er dynamisk, slik at du kan legge til og/eller fjerne eiendommer som skal varsles. Hvis en eller flere mottakere ikke kan varsles via Altinn, f.eks. er død, vil du få en advarsel som forteller deg hva du må gjøre.

Hvis en nabomatrikkel er et sameie / borettslag, vil styret velges som kontaktinstans. Du kan også legge til varsling av organisasjoner som ikke er hjemmelshavere på en eller flere nabo-eiendommer. Med Byggesøknaden kan du i tillegg varsle hjemmelshaver(e) på tiltaksmatrikkelen.

Fagkontroll

For ekstra kvalitetskontroll på opplysningene i nabovarsel eller i kartet med naboeiendommer kan du sende forespørsel om fagkontroll til en kollega.

Varsles via Altinn

Løsningen bruker Altinn for sending av varsler og alle berørte parter varsles i løpet av noen minutter. For innbyggere som ikke har en digital konto i Altinn går varslet automatisk til utskrift og sendes som vanlig brev. Du vil motta en kvittering for utsendelsen, som er godkjent som dokumentasjon i byggesøknaden. Hvis endringer i prosjektet krever ny utsendelse av nabovarsel, kan du enkelt opprette et nytt nabovarsel i Byggesøknaden.

Trenger du en mer detaljert veiledning, gå til vår Ofte stilte spørsmål-siden.

Digital nabovarsel – varsle mange på en enkel måte

Prøv allerede nå!