Digital planvarsling

Som en del av løsningen tilbyr Byggesøknaden også digital varsling av planoppstart.

I Byggesøknaden kan du opprette både byggesaks- og planprosjekter. Du benytter løsningen til både nabovarsling og planvarsling. Skal du jobbe med planprosjekter og trenger kun varsling av planoppstart, kan du gå til vår side www.planprosessen.no

Planvarsling er tidsbesparende i planprosesser

Digital planvarsling betyr at det er slutt på fysisk utsendelse av varslingsbrev. Årlig utarbeider private aktører og kommuner rundt 1 600 reguleringsplaner for utnyttelse av landområder. I et veiprosjekt kan det være snakk om mange tusen berørte naboer, og planvarslingen skal skje i minst tre omganger:

  • i oppstartsfasen,
  • i høringsfasen
  • og når planen er vedtatt.

Per nå er det kun varsel om planoppstart som er mulig å sende digitalt. Byggesøknadens løsning sikrer at varsel om planoppstart sendes via Altinn til alle berørte parter og høringsmyndigheter.

Kommunal og distriksdepartementet (KDD, tidligere KMD) utvikler en digital verktøykasse for digitalisering av planprosesser. Se www.planprosessen.no for mer informasjon.

Et eksempel på planvarsling (varsling av planoppstart) i Byggesøknaden.no
Planvarsling av ny E18 gjennom Sandvika. Rundt 6.500 naboer og høringsmyndigheter blir varslet om utbyggingsplanene i løpet av noen minutter.

Trenger du en mer detaljert veiledning, gå til vår Ofte stilte spørsmål-siden.

Start din planprosess i dag!