Digitale byggesøknader

Byggesøknaden gjør det enklere å levere komplette digitale byggesøknader som gir raskere saksbehandling. Med Byggesøknaden sender du nabovarsel og alle typer søknader digitalt til kommunen. Alle skjema kontrolleres og valideres underveis.

Vi har fjernet manuelle prosesser med adresselister, utskrift av brev og postgang. Byggesøknaden effektiviserer derfor hele søknadsprosessen og sparer deg for tid og kostnader! Det er gratis å opprette prosjekter og klargjøre digitale byggesøknader. Du betaler kun ved innsending til kommunen.

Disse søknadstypene finner du i Byggesøknaden

Et eksempel på valideringstjenesten i Byggesøknaden.no

Kvalitetssikring underveis

Vår løsning sørger for at all informasjon og dokumentasjon i de digitale søknadene valideres mot DiBKs regelverk. Alle skjemaer kontrolleres før innsending og du får advarsler og feilmeldinger dersom det er mangler i skjemaet. Med dette har du full kontroll på kvalitet i skjemaet før det sendes til kommunen. Dette gjør også at det blir mindre behov for dialog og ettersending av supplerende opplysninger i den kommunale saksbehandlingen.

Raskere gjennomføring av byggeprosjekter

Mindre behov for dialog med kommunal saksbehandling.