Søknad om Arbeidstilsynets samtykke

Byggesøknadens digitale løsning for søknad om Arbeidstilsynets samtykke forkorter prosjektperioden vesentlig for tiltakshaver.

Tiltakshaver må søke Arbeidstilsynet om samtykke for tiltak som er søknadspliktige etter plan- og bygningsloven og som berører arbeidsplasser. Med Byggesøknaden kan du nå søke og få automatisk samtykke dersom egenerklæringen samsvarer med Arbeidstilsynets krav.

Tiltakshavere har plikt til å søke Arbeidstilsynet om samtykke på forhånd dersom

  • Det skal oppføres bygning eller utføre bygningsmessig arbeid som er søknadspliktig etter Plan- og bygningsloven
  • Bygget skal brukes av en virksomhet som omfattes av Arbeidsmiljøloven

Samtykke må foreligge før du kan søke om igangsettingstillatelse, ref. arbeidsmiljøloven § 18-9.

Utfylling av søknad om Arbeidstilsynets samtykke i Byggesøknaden er basert på egenerklæring og sjekklister for preaksepterte løsninger. Dersom byggeprosjektet er planlagt i tråd med preaksepterte løsninger vil du få automatisk samtykke i løpet av noen minutter. Dersom deler av skjema ikke samsvarer med kravene fra Arbeidstilsynet, blir kun punkter som ikke svares ut behandlet manuelt. Dette vil også gi deg vesentlig kortere behandlingstid.

Den nye løsningen oppleves allerede som en stor forbedring for både tiltakshaver og ansvarlig søker. Les en hyggelig uttalelse fra en fornøyd søker her.

Et eksempel på søknad om Arbeidstilsynets samtykke i Byggesøknaden.no

Trenger du en mer detaljert veiledning, gå til vår Ofte stilte spørsmål-siden.

Kom i gang med Byggesøknaden