Ettrinnssøknad

Med Byggesøknaden kan du sende ettrinnssøknad digitalt.

Ettrinnssøknad er hovedblanketten for søknad om byggetillatelse for tiltak som er ferdig prosjektert og som er så stort at det krever ansvarsrett for arbeidet.

Med Byggesøknaden får du veiledning underveis, der valideringen i søknaden vil fortelle deg hvilke opplysninger som er nødvendige før innsending. Alle ansvarsretter må foreligge og sendes inn sammen med søknaden til kommunen. Disse samt samsvars- og kontrollerklæringer legges inn i Gjennomføringsplanen. Gjennomføringsplanen vil følge med ved innsending av ettrinnssøknad. Oppdatert gjennomføringsplan kan alltid ettersendes ved behov. Det er også mulig å sende forespørsel om fagkontroll til en kollega.

Ettrinnssøknad har inntil 3 ukers behandlingstid dersom følgende vilkår er oppfylt:

  • Tiltaket er i samsvar med bestemmelser gitt i eller med hjemmel i loven
  • Det er ingen merknader fra naboer eller gjenboere
  • At ytterligere tillatelse, samtykke eller uttalelse fra annen myndighet ikke er nødvendig

Dersom disse kravene ikke er oppfylt, skal kommunen avgjøre byggesaken innen 12 uker. Arbeid med tiltaket kan settes i gang umiddelbart etter at tillatelsen er gitt. Når arbeidene er utført må det søkes om ferdigattest.

Konvertering fra ettrinnssøknad til rammesøknad
Som ansvarlig søker kan du enkelt konvertere til rammesøknad dersom en eller flere ansvarsretter ikke foreligger før søknad skal sendes.

Et eksempel på ettrinnssøknad på Byggesøknaden.no

Kom i gang med Byggesøknaden