Søknad om rammetillatelse

Med Byggesøknaden kan du sende søknad om rammetillatelse (rammesøknad) digitalt.

Dette er en totrinns søknad for byggetillatelse som må følges opp med en eller flere søknader om igangsettingstillatelse. Rammesøknad brukes på prosjekter for å avklare om tiltaket kan realiseres i forhold til gjeldende arealplaner og med ytre rammer for tiltaket som plassering, utforming, utnyttelsesgrad, grunnforhold etc. Søknad om rammetillatelse har inntil 12 ukers behandlingstid.

Valideringen i søknaden vil fortelle deg hvilke opplysninger som er nødvendige før innsending. Gjennomføringsplanen vil følge med ved innsending av rammesøknaden. Om det er behov, kan du sende forespørsel om fagkontroll til en kollega.

Det er mulig å konvertere fra søknad om rammetillatelse til ettrinnssøknad

Som ansvarlig søker kan du enkelt konvertere rammesøknad til ettrinnssøknad før innsending dersom prosjektering er klar, og alle ansvarsretter foreligger før søknad skal sendes. Gjennomføringsplanen vil følge med ved innsending. Ved behov, kan du alltid ettersende en oppdatert gjennomføringsplan.

Et eksempel på søknad om rammetillatelse (rammesøknad) på Byggesøknaden.no

Kom i gang med Byggesøknaden