Supplering av søknad

Har du behov for å supplere ramme- eller ettrinnssøknad etter at du sendte inn søknaden? Må du melde om endring eller opphør av ansvarsrett eller ansvarlig søker? Da bruker du skjema for ettersending!

Supplering av søknad (ramme- eller ettrinnssøknad) i Byggesøknaden gjøres ved å bruke funksjonen Ettersending. Ettersending av informasjon og/eller nye vedlegg brukes uten at kommunen har fattet vedtak som utløser en mangel ved opprinnelig søknad. I likhet med ramme- og ettrinnssøknad, kan du kontrollere søknaden og få veiledning fra systemet om hvilke opplysninger som er nødvendige før innsending. Gjennomføringsplanen med eventuelle oppdateringer vil følge med ettersendingen.

Må du melde kommunen om endring eller opphør av ansvarsrett eller ansvarlig søker?

Som midlertidig løsning, inntil vi støtter meldingsmodell for Melding om endring av ansvar, kan du bruke ettersending (supplering av søknad). Du må selv sørge for å legge ved relevante blanketter og vedlegg.

Et eksempel på supplering av søknad (ramme- eller ettrinnssøknad) i Byggesøknaden.no

Kom i gang med Byggesøknaden