Priser i Byggesøknaden

Byggesøknaden er et komplett verktøy for å sende nabovarsel og å utarbeide alle typer byggesøknader til kommunen. Opprett så mange brukere, prosjekter og søknader du har behov for.

Byggesøknaden inneholder følgende tjenester

Du betaler kun ved innsending!

Planvarsel

Varsel ved planoppstart

 • Tegn område i kart
 • Importer planområde
 • Legg til enkelteiendommer
 • Hent inn nasjonale og regionale høringsmyndigheter
 • Kontroller planvarsel og vedlegg
 • Send via Altinn
 • Få innspill og tilbakemeldinger digitalt

Kr 5 400,-

/per varsel (inkluderer alle valgte naboer)

Nabovarsel

Smidig og effektiv digital nabovarsling

 • Generer naboer automatisk
 • Legg til naboer manuelt i kartet
 • Importer nabomatriklene fra csv-fil
 • Varsle tiltakshaver
 • Se mottakerliste
 • Rediger mottakere
 • Send til kollega for fagkontroll
 • Send via Altinn
 • Få tilbakemeldinger digitalt

Kr 1 600,-

/per varsel (inkluderer alle valgte naboer)

Byggesøknader

Stykkpris per søknad. Kommunens gebyrer kommer i tillegg.

 • Søknad om rammetillatelse
 • Ettrinnssøknad
 • Søknad om Arbeidstilsynets samtykke
 • Søknad om igangsettingstillatelse
 • Endringssøknad
 • Supplering av søknad
 • Søknad uten ansvarsrett
 • Søknad om midlertidig brukstillatelse
 • Ferdigattest

Kr 200-2250,-

/stk

Andre tjenester

Som bruker på Byggesøknaden kan du bl.a. benytte:

 • Gjennomføringsplan
 • Kontaktregister
 • Fagkontroll
 • Situasjonskart
 • Tilgang til tinglyste dokumenter
 • Tilgang til planinformasjon
 • Tilgang til reguleringsplaner

Gratis

*Alle priser er ekskl. mva. Gjelder fra 01.01.2024.
Som innlogget bruker kan du se vår detaljert prisliste her.

Med Byggesøknaden kan du enkelt viderefakturere kunder

Ønsker du et abonnement?

Du kan inngå en abonnementsavtale på Byggesøknaden. Da får du en fastprisavtale med månedspris på nabovarsler og søknader.
Kjøp av andre produkter kommer i tillegg. Ta kontakt med oss for mer informasjon og priser.

Dag Øyvind Lien

Salgssjef
Tel: 913 92 185
E-post: dol@ambita.com

Petter Skotvold

KAM Eiendomsutvikling
Tel: 993 14 681
E-post: psk@ambita.com

Opprett prosjekter, test funksjonalitet og klargjør søknader uten noe kostnad

Opprett konto gratis på Byggesøknaden.no