Personvernerklæring

Sist oppdatert 24.03.2021

Denne personvernerklæringen gjelder Byggesøknaden.no sine nettsteder. Ambita AS, ved administrerende direktør, [org. no. 945 811 714] Dronning Mauds Gate 10, 0252 Oslo, er behandlingsansvarlig for personopplysningene som samles inn på nettsidene:

Denne erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra våre nettsider, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger.

1. INFORMASJON VI SAMLER INN – BEHANDLINGSGRUNNLAG

Vi samler inn personopplysninger for følgende formål:

 • For å kunne registrere kundeforhold
 • For å kunne sende relevant informasjon
 • For å kunne ta kontakt og tilby våre produkter/tjenester
 • For å analysere og forbedre nettsidene våre
 • For å ta imot og behandle forespørsler fra brukere av våre tjenester
 • For å hindre, begrense og granske misbruk av våre tjenester

Personopplysninger er enhver form for informasjon som direkte eller indirekte kan knyttes til en enkeltperson.

Enhver behandling av personopplysninger hos Ambita AS gjøres i henhold til personopplysningsloven.

Ambita AS har behandlingsgrunnlag i personvernforordningen artikkel 6 (f), siden behandlingene gjennomføres for de legitime formålene nevnt over.

Personopplysninger samlet inn for registrering av kundeforhold

 • Navn
 • Telefonnummer
 • Adresse
 • E-postadresse
 • Korrespondanse
 • Kredittopplysninger
 • Arbeidssted
 • Hvilke produkter, tjenester eller løsninger du har uttrykt interesse for

Personopplysninger samlet inn via kontaktskjema for å kunne sende relevant informasjon og ta kontakt for å tilby våre tjenester/produkter

Når du fyller ut vårt kontaktskjema samler vi følgende opplysninger om deg eller din terminal:

 • Navn
 • Telefonnummer
 • Adresse
 • E-postadresse
 • Korrespondanse
 • Hvilke produkter, tjenester eller løsninger du har uttrykt interesse for

Personopplysninger til bruk for analyse og forbedring av nettsidene

Når du tar i bruk nettsiden samler vi følgende opplysninger om deg eller din terminal:

 • IP-adresse og MAC-adresse
 • Nettleser
 • Navigasjon på nettsidene

Personopplysninger for å ta imot og behandle forespørsler fra brukere av våre tjenester

 • Kontaktinformasjon
 • Brukerkontoinformasjon

Personopplysninger for å hindre, begrense og granske misbruk av våre tjenester

 • IP-adresse og MAC-adresse
 • Bruksmønstre
 • Din aktivitet
 • Loggfiler

2. HVORDAN VI BRUKER INFORMASJONEN VI SAMLER INN

Personopplysningene som samles av Ambita AS benyttes på følgende måte:

Personopplysninger samlet inn for registrering av kundeforhold

 • For å administrere din bruk av våre tjenester
 • For å kontakte deg i forbindelse med programvareoppdateringer eller endringer i denne personvernerklæringen eller andre avtaler som er relevant for din bruk av våre tjenester

Personopplysninger samlet inn via kontaktskjema for å kunne sende relevant informasjon og ta kontakt for å tilby våre tjenester

 • For å indentifisere nye potensielle kunder av Byggesøknaden.no.
 • For å kunne sende deg nyhetsbrev
 • For å kunne kontakte deg i forbindelse med dine henvendelser
 • For å komme med tilbud på våre tjenester

Personopplysninger samlet inn for å analysere og forbedre nettsiden

 • For å analysere trender og bruksmønstre på nettsidene, og
 • For å forbedre våre eksisterende nettsteder og sikre en best mulig brukeropplevelse for deg.
 • For å utarbeide statistikk og kartlegge markedstrender for å forbedre og videreutvikle nettstedene og tjenestene våre

Personopplysninger for å ta imot og behandle forespørsler fra brukere av våre tjenester

 • For å kunne yte support

For å hindre, begrense og granske misbruk av våre tjenester

 • For å hindre, begrense og granske ulike typer misbruk av nettsidene og produktene våre
 • For å tilpasse våre produkter og tjenester etter brukernes behov og preferanser.
 • For å kunne utvikle nye digitale tjenester tilpasset våre brukeres behov.

3. LEVERANDØRER

Personopplysninger som samles inn deles kun med underleverandører av Ambita AS som tilfredsstiller våre krav til behandling av personopplysninger, herunder inngåtte databehandleravtaler. Ambita benytter seg av underleverandører for å drifte og vedlikeholde nettsidene, for CRM (salgs- og markedsverktøy) og for hosting/lagring.

4. UTLEVERING

Dersom det er pålagt ved lov, vil informasjon vi har lagret om deg kunne utleveres til offentlige myndigheter.

5. INFORMASJONSSIKKERHET OG LAGRING

Ambita AS er forpliktet til å beskytte personopplysningene du deler med oss. For å sikre dette har Ambita AS nødvendige organisatoriske og tekniske tiltak på plass for å sørge for å beskytte dine personopplysninger mot uautorisert bruk, tilgang eller tilgjengeliggjøring.

Ambita AS vil ikke oppbevare dine personopplysninger lenger enn hva som er nødvendig for å oppfylle formålene opplysningene ble samlet inn for eller som er pålagt ved lov.

6. DINE RETTIGHETER

Du har rett til å kreve innsyn i personopplysningene som Ambita AS behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger.

Dersom Ambita AS behandler dine personopplysninger på bakgrunn av ditt samtykke, kan dette når som helst trekkes tilbake av deg.

Forespørsler som nevnt over sendes til info@ambita.com

Dersom du mener at vi ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til Datatilsynet.

7. ENDRINGER I PERSONVERNERKLÆRNGEN

Vi forbeholder oss retten til å justere og tilpasse denne personvernerklæringen. Ved vesentlige endringer vil vi informere særskilt i de produktene som berøres.

Kontaktinformasjon
Telefon: 24 13 35 00
info@ambita.com

Ambita AS, Dronning Mauds gate 10, Postboks 2923 Solli, 0250 Oslo