Søknad om midlertidig brukstillatelse og ferdigattest

Med Byggesøknaden kan du gjennomføre hele søknadsløpet fra nabovarsel til søknad om midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest.

Ferdigattest markerer den formelle avslutningen av en byggesak. Dette gis når det er dokumentert at arbeidet er utført i tråd med tillatelsen og regelverket. Dersom det kun gjenstår mindre vesentlige arbeider, kan du søke om midlertidig brukstillatelse. En midlertidig brukstillatelse er tidsbegrenset og skal etterfølges av en søknad om ferdigattest. Alle søknadspliktige tiltak skal avsluttes med ferdigattest med unntak av saker som gjelder midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg som ikke skal brukes til varig opphold.

I begge søknadstypene skal du som ansvarlig søker bekrefte at tiltaket tilfredsstiller kravene til at bygget kan tas i bruk. Ved søknad om midlertidig brukstillatelse må du i tillegg beskrive gjenstående arbeid frem til ferdigattest og en frist for når det søkes om ferdigattest. Gjennomføringsplanen med eventuelle oppdateringer vil følge med innsendingen.

Et eksempel på søknad om midlertidig brukstillatelse på Byggesøknaden.no

Kom i gang med Byggesøknaden