Arbeidstilsynets samtykke – Få svar på minuttet

Tiltakshavere må søke Arbeidstilsynet om samtykke for tiltak som er søknadspliktige etter plan- og bygningsloven og som skal inneholde arbeidsplasser. Med Byggesøknaden kan du nå søke og få automatisk samtykke dersom egenerklæringen samsvarer med Arbeidstilsynets krav.

Tiltakshavere har plikt til å søke Arbeidstilsynet om samtykke på forhånd dersom

  • Det skal oppføres bygning eller utføre bygningsmessig arbeid som er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven
  • Bygget skal brukes av en virksomhet som omfattes av arbeidsmiljøloven

Ansvarlig søker må innhente samtykke fra Arbeidstilsynet for alle typer bygg og anlegg som omfatter arbeidsplasser og samtykke må foreligger før du kan søke om igangsettingstillatelse, ref. arbeidsmiljøloven § 18-9.

Byggesøknaden tilbyr nå nytt søknadsskjema med integrerte egenerklæringer med krav og beskrivelser utarbeidet av Arbeidstilsynet. Søknadsskjema er utformet etter standard fra Arbeidstilsynet og når byggeprosjektet er planlagt i tråd med preaksepterte løsninger vil du kunne få automatisk samtykke i løpet av minutter.

Egenerklæringen er også bygd opp for raskere saksbehandling dersom deler av skjema samsvarer med kravene fra Arbeidstilsynet. I slike tilfeller blir kun punkter som ikke svares ut behandlet manuelt og det gir kortere behandlingstid.

Byggesøknaden bidrar med dette til raskere gjennomføring av søknadsprosessen.


Ønsker du mer informasjon? Ta kontakt med oss
Dag Øyvind Lien
Salgssjef Eiendomsutvikling Ambita
913 92 185
dol@ambita.com