Fem gode grunner til å benytte digitale byggesøknader

Bedre samarbeid og oversikt – fem grunner til å benytte digitale byggesøknader

Digitale byggesøknader er fremtidens løsning for bygg- og anleggsbransjen; les om de fem solide argumentene for hvordan din bedrift vil dra nytte av dette.

1.Effektivisering av byggesøknadsprosessen
Digitale byggesøknader gjør livet enklere for alle aktører involvert i byggeprosjekter. Slike søknader reduserer mengden papirarbeid og manuell behandling av dokumentasjon, noe som fører til økt effektivitet og produktivitet for bedrifter. Det blir enklere og raskere å samle og dele informasjon, noe som gir mulighetene for raske beslutninger og tilbakemeldinger innen prosjektet. Slik minimeres forsinkelser og unødvendig ventetid.

2. Kostnadsbesparelser
Bruk av digitale byggesøknader er også kostnadseffektivt. Feil og mangler i kontrakter og søknader kan føre til dyre forsinkelser og forsinkelser i hele byggeprosessen. Ved å effektivisere prosessen kan bedrifter spare mye tid og penger, da digitalisering av papirarbeid og data gjør det lettere å finne feil før de forårsaker forsinkelser. Ved å eliminere papirarbeid, feil og forglemmelser kan bedrifter spare kostnader i det lange løp. Etter hvert som manuelt papirarbeid reduseres, reduseres også behovet for dyr papirkapital og lønn for manuelle arbeidere for kontrakthåndtering, noe som resulterer i betydelige kostnadsbesparelser.

3. Forbedret samarbeid og kommunikasjon
Digitale byggesøknader gjør det enkelt å dele informasjon i sanntid mellom ansatte, ansvarlig søker, underleverandører og offentlige etater. Dette skaper en felles plattform som forbedrer samarbeidet og kommunikasjonen mellom de ulike aktørene. Med bedre tilgang til informasjon kan alle parter enkelt følge med på prosjektets fremdrift og status. Dette bidrar til å forhindre misforståelser og feilkommunikasjon som ellers kan skape forsinkelser og økte kostnader.

4. Mindre risiko med digital nabovarsling
Digitalt nabovarsel er et verktøy som hjelper din bedrift med å spare tid og penger på byggeprosjekter. For det første, bidrar det til en mer effektiv tidsbruk ved at det fjerner behovet for manuelt å forberede og sende ut varselbrev. Ordningen gir dessuten en bedre og mer profesjonell dialog med naboene, ettersom alle parter får enkel tilgang til prosjektinformasjonen og kan stille spørsmål eller gi tilbakemelding rett i plattformen. Dermed reduseres risikoen for misforståelser og konflikter med naboene, som kan føre til både forsinkelser og økte kostnader.

5. Miljøvennlig og bærekraftig løsning
Bruken av digitale byggesøknader bidrar til en mer miljøvennlig og bærekraftig bransje ved å redusere mengden papir som benyttes i alle ledd av prosessen. Dette gir en reduksjon i bedriftenes miljøavtrykk og gjør det statistisk lettere å følge nasjonale og internasjonale miljøkrav. Den grønne profilen appellerer til et stadig mer miljøbevisst bedriftsmarked og offentlige etater, noe som kan styrke bedriftens omdømme og konkurranseposisjon. Digitale byggesøknader viser seg dermed å være en viktig del av fremtidens bygg- og anleggsnæring, både for bedriftene selv og miljøet.

Kom i gang allerede i dag. Ta kontakt med oss for en demo eller gjennomgang.

Skrevet av Petter Skotvold og Caroline Enge