BADEMACHINEN

Bli kjent med vårt nyeste samarbeid

Teamet bak Byggesoknaden.no håper å kunne hjelpe et ferskt arkitektfirma ved å begrense deres utgifter på byggesøknader. I den forbindelse initierte vi tidlig i høst, en konkurranse i vår sosiale kanaler. Her kunne interesserte sende inn søknad om hvorfor de burde få tilgang til vår tjeneste kostnadsfritt i et helt år.

Tett samarbeid det kommende året
Vi er stolte over å kunne annonsere at ACT! er arkitektkontoret som i løpet av det neste året vil ta i bruk vår tjeneste. Vårt team her hos Byggesoknaden.no vil være tilgjengelig for ACT! ved å veilede dem i bruk av tjenesten og ved å samarbeide tett med dem i det kommende året. Vi håper at gratis tilgang til tjenesten vår vil bidra til å effektivisere deres søknadsprosesser samt arbeidshold, noe som kan føre til at de kan konsentrerte seg mere om det de er gode på, nemlig å skape verdi for eget selskap.

Nytt samarbeid. Dag Øyvind Lien, Petter Skotvold, Rikke Winther og Armelle Breuil
Dag Øyvind Lien, Petter Skotvold, Rikke Winther og Armelle Breuil.


En mer bærekraftig fremtid
Arkitektkontoret ACT! drives av Rikke Winther og Armelle Breuil. I hvert prosjekt de påtar seg undersøker de nøye den naturlige og sosiale konteksten og tilstreber å begrense produksjonen til det som er strengt nødvendig. Hvis byggearbeid er påkrevd, primærer de intelligente små innhugg snarere enn store grep, og prøver i videst mulig grad å utnytte de fordelene stedet gir. Når de står overfor oppgaven med å skape noe fra grunnen av, er de alltid på utkikk etter potensialet for å gjenbruke materialer, enten det er fra en riving eller rester fra andre oppgaver. Som man sier, den enes søppel er den andres gull.

De gjør en strålende innsats, i hvert prosjekt, ved å kunne være gnisten som igangsetter nye samarbeid. Slike nære samarbeid gir ikke bare prosjektene en ekstra dimensjon, men bidrar også til å danne nye synergier og fellesskap. De anser dette som nøkkelen for å oppnå en mer bærekraftig fremtid.

Armelle Breuil og Rikke Winther
Armelle Breuil og Rikke Winther.

Et spennende år
Teamet bak Byggesøknaden tror dette kommer til å bli et spennende samarbeid. Samtidig som Rikke og Armelle tester ut løsningen gratis i et år vil vi også ha en god dialog der vi utveksler ideer for forbedring av tjenesten.