Planning

Digital planvarsling effektiviserer planprosessen  

Hvordan kan digital planvarsling effektivisere for fremtidens bygg og anlegg? Med planprosessen.no er det potensialet for en enklere planprosess og effektiv distribusjon av reguleringsplaner som enkelt kan gjennomføres i vår løsning  

Den moderne planprosessen 
Tradisjonelt sett er planprosessen innen bygg- og anleggssektoren en tidkrevende og komplisert prosess, preget av uendelige papirbaserte reguleringsplaner prøvende å navigere seg gjennom ulike byråkratiske instanser. Derfor tas det stadig sterkere til orde for bruk av digital planvarsling for å effektivisere prosessen. Digitaliserte prosesser vil bety mindre tid på administrasjon og mer tid på selve byggingen og anleggsarbeidet. Med den rette teknologien kan kritiske varslingsprosesser automatiseres, noe som minimerer feilmarginen og akselererer planprosessen betraktelig. En smidig og transparent planprosess vil ikke bare spare tid og penger, men også bidra til økt tillit blant alle involverte parter. 

Hvordan bruke digital planvarsling? 
Ved oppstart av nye bygge- og anleggsprosjekter kan digital planvarsling bety betydelig redusert planleggingstid, ved å akselerere kommunikasjonen mellom beslutningstakere og prosjektledere. Elektroniske varslingssystemer kan gi alle parter umiddelbar tilgang til viktige dokumenter og oppdateringer. Årlig utarbeider for eksempel private aktører og kommuner rundt 1 600 reguleringsplaner for utnyttelse av landområder. I et veiprosjekt kan det være snakk om mange tusen berørte naboer, og planvarslingen kan skje i minst tre omganger: i oppstartsfasen, i høringsfasen og når planen er vedtatt. Som en del av Byggesøknaden.no tilbyr vi digital varsling av planoppstart (planprosessen.no). Per nå er det kun varsel om planoppstart som er mulig å sende digitalt.

Planprosessen.no  
Digitaliseringsbølgen gjør seg også gjeldende i utformingen og distribusjonen av reguleringsplaner. De påkrevde dokumentene kan enkelt oppdateres, distribueres og lagres på planprosessen.no, noe som betyr avskjed med papirbunker og forvirrende e-post-tråder. Dette sendes via Altinn til alle berørte parter og høringsmyndigheter.  

Mulighetene fremover 
Digital planvarsling kan revolusjonere fremtidens bygg og anlegg ved å tilby en enklere, mer effektiv og transparent planprosess. Ved å ta i bruk slike løsninger, kan norske bygg- og anleggsbedrifter forbedre planleggingsprosessene, øke produktiviteten og redusere kostnadene. Vi ser allerede at bygg- og anleggssektoren jobbe tettere sammen med teknologiselskaper, i felles bestrebelse på å effektivisere og forbedre planprosessen med avansert teknologi. I dette samspillet ligger det store muligheter for begge parter – og for samfunnet som helhet. 

Kom i gang allerede i dag. Ta kontakt med oss for en demo eller gjennomgang.

Skrevet av Caroline Enge