Nabovarsel

Digitale nabovarsler øker!

De siste seks månedene har vært en spennende og intens tid for oss i Byggesøknaden. Vi opplever en økende etterspørsel etter våre digitale tjenester innen byggebransjen, noe vi gleder oss over.

Det er en bred enighet blant media og representanter for regjeringen om at byggesaksprosessen må effektiviseres. Digitalisering av byggesaksprosesser er et stadig tilbakevendende tema, og blir sett på som et nøkkeltrekk for dette. Etter en lang og kald vinter, opplever vi nå en oppgang i antallet digitale nabovarsler. Dette indikerer at flere og flere velger å benytte seg av digitale tjenester i byggesaker.

Ettersom flere kommuner nå krever digital innsending av byggesøknader, vil dette få flere til å gå over til digitale prosesser. Dette vil bidra til å effektivisere byggesaksprosessen, og vil potensielt bidra til en økt byggetakt.

Hver måned publiserer Direktoratet for Byggkvalitet (DIBK) månedlig statistikk over antallet digitale innsendinger. Ta en titt på tallene for april 2024:

SøknadstypeAntall innsendinger
Distribusjon av samsvarserklæring19,612
Distribusjon av ansvarsrett15,637
Distribusjon av nabovarsel4,400
Søknad om tillatelse i ett trinn2,471
Supplering av søknad2,058
Søknad om ferdigattest1,784
Distribusjon av kontrollerklæring1,383
Søknad om igangsettingstillatelse760
Søknad om rammetillatelse707
Samtykke tiltakshaver478
Søknad om midlertidig brukstillatelse439
Søknad om endring av gitt tillatelse eller godkjenning423
Søknad om arbeidstilsynets samtykke391
Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett380
Gjennomføringsplan371
Distribusjon for varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid72
UttalelseVarselPlanoppstart8
Distribusjon av kontroll eller samsvarserklæring1

Sammenlignet med måneden før har antall digitale nabovarsler økt fra 4 022 til 4 400. Det er en stor vekst på såpass kort tid. Mer statistikk fra DIBK kan du se her.Har du ikke kommet i gang med digitale byggesøknader enda?

Ta gjerne kontakt med vår gode kollega Petter Skotvold på mail psk@ambita.com

Petter Skotvold Byggesøknaden