Vi ser at den digitale trenden øker på innsendinger av digitale byggesøknader

Det er allment kjent at byggebransjen har kjent på presset i det siste, men det er oppmuntrende å se at det er en økning i den digitale trenden innenfor sektoren. Det har vært et betydelig hopp i de digitale innsendingene sammenlignet med forrige år, med en økning på ca 20%. Dette er en utvikling vi i Byggesøknaden er stolte og fornøyde med.

“Til tross for at vi er i en vanskelig situasjon i byggnæringen, så ser vi det positive i at flere går over til digitale søknadsløsninger. Det siste året har det virkelig skutt fart og vi ser en vesentlig stor forskjell sammenlignet med fjoråret. I tillegg til det ser vi at flere og flere kommuner velger å gå bort i fra brevpost og e-post, noe som gjør at flere er nødt for å gå over til digital byggesøknad. Jeg vil tro at flere ser fordelene med digital søknadsløsning når de begynner å ta det i bruk.”

– Petter Skotvold, Key Account Manager Ambita

Petter Skotvold
Petter Skotvold

Den månedlige statistikken med alle digitale innsendelser gjennom Fellestjenester plan og bygg som DiBK sender ut, viser at det fortsatt er god aktivitet. Innsendinger av digitale nabovarsler var i oktober på totalt 3.858, mot 3.684 i oktober 2022. En oppgang på ca. 5 %. Forskjellen mellom antall innsendte søknad om igangsettingstillatelse gikk fra 604 i oktober 2022, opp til 682 i oktober 2023.

Antall innsendinger i oktober 2022 og 2023


Kilder:
https://dibk.atlassian.net/wiki/spaces/FB/pages/1658322945/M+nedlig+statistikk