Oslo Skyline by night 2015

En markant oppsving i digitale innsendelser av byggesøknader i 2023!

Byggeindustriens overgang til digitale løsninger fortsetter å øke, med et betydelig hopp i digital innsending i forhold til tidligere år. Dette uttrykker en imponerende utvikling som vi i Byggesøknaden gleder oss over. Ifølge data levert av Fellesjenester plan og bygg, av DikB, er det en stigende kurve. Selv om det var en nedgang på 6,62% i 2023 i antall digitale nabovarsler, er det generelt en økning i digital bruk, men det har vært færre innsendinger på grunn av markedssituasjonen. På tross av denne nedgangen i nabovarsler, er det en betydelig økning i antall søknader til Arbeidstilsynet, en økning på hele 118%. Disse dataene understreker at automatisering gir resultater.

Antall innsendinger i 2022 og 2023

“Selv om bygningssektoren for øyeblikket står overfor utfordringer, kan vi glede oss over en markert økning i bruken av digitale søknadsprosesser. Det siste året har vi sett en rask vekst, med en betydelig forskjell i forhold til det foregående året. Det blir også mer tydelig at stadig flere kommuner forlater tradisjonelle brev- og epostsystemer, noe som tvinger flere til å bytte til digitale byggesøknader. Jeg har en sterk tro på at når folk først begynner å bruke disse digitale løsningene, vil de raskt se fordelene.”

– Petter Skotvold, Key Account Manager Ambita

Petter Skotvold
Petter Skotvold

Kilder:
https://dibk.atlassian.net/wiki/spaces/FB/pages/1658322945/M+nedlig+statistikk