Prosjekt

Enklere prosjektoversikt i Byggesøknaden

Prosjektoversikten gir ansvarlig søker oversikt over alle søknader og nabovarsler i et søknadsprosjekt. Dette er en av de mest brukte sidene i Byggesøknaden.no. Det er derfor veldig gledelig å kunne presentere en ny prosjektoversikt der vi har forbedret design, ytelse og funksjonalitet på denne siden.

Vi oppdaterer Byggesøknaden med flere små og store forbedringer som til sammen utgjør en forskjell for deg som ansvarlig søker. Du får nå ett menyvalg der du finner en samlet oversikt over nabovarsler og alle søknadsskjemaer i prosjektet. Du kan opprette nye nabovarsler og søknader rett fra prosjektoversikten og du kommer raskt tilbake til innholdet i prosjektene.

Alle oppgaver du skal utføre for søknad eller nabovarsel er nå tilgjengelig i prosjektoversikten. Her finner du også kvitteringer og dato for innsending eller distribusjon. En annen nyhet er at du kan knytte egne kommentarer til hvert enkelt nabovarsel eller søknad. Du kan fritt konvertere mellom ramme- og ettrinns-søknad eller slette objekter som ikke er relevante for prosjektet.

Andre nyheter knyttet til prosjektoversikten:

  • Status på tilbakemeldinger fra naboer er synlig og forklart på en bedre måte.
  • Det nye brukergrensesnittet er bedre tilpasset ulike skjermtyper og fungerer bedre ved høy oppløsning.
  • Du kommer alltid direkte til oversikten med nabovarsler og søknader ved å trykke på prosjektoversikt i navigasjonsmenyen.  
  • Byggesøknaden laster informasjon raskere ved åpning av et nytt prosjekt.  
  • Vi har lagt til en ny knapp for Alle prosjekter som tar deg til forsiden med alle aktive prosjekter.  

Vi tror dette er endringer som vil gjøre arbeidet for ansvarlig søker enklere og mer smidig. Vi ønsker samtidig å sende en takk til de av våre kunder som har kommet med innspill til forbedringer og som deltar på brukertester. Sammen blir vi bedre!

«Prosjektoversikten er en etterlengtet funksjon som forbedrer hverdagen for meg som ansvarlig søker. Jeg får bedre oversikt og finner informasjon med færre tastetrykk»

Maud Haugland Hoem, Ansvarlig søker, Norconsult AS

Dag Øyvind Lien

Salgssjef Eiendomsutvikling i Ambita.
Tel: 913 92 185
E-post: dol@ambita.com

Ta kontakt med oss
for mer informasjon

Kom i gang med Byggesøknaden