Forenkler hverdagen med digitale byggesøknader

Byggesøknader var komplekse og arbeidskrevende. For eksempel innebar det at firmaer som AT arkitektur sendte nabovarsler per brev og måtte dermed holde orden på store bunker med papir, som måtte fylles ut og sendes ut manuelt. Nå gjøres alt gjennom Byggesøknaden.

Hvert år utarbeides det totalt om lag 88.000 byggesøknader i Norge, hvor det søkes om bygging, bruksendring, rivning og fradeling av eiendommer. Selv om antallet søknader er på vei ned, blir søknadene stadig større og mer komplekse.

Mange «showstoppers» i byggesaker

En aktør som jobber mye med byggesøknader er AT arkitektur, et tverrfaglig arkitektkontor som tar utviklingsprosjekter gjennom alle faser – fra tidligfase til detaljprosjektering, og ikke minst eiendomsrådgivning og byggesaksbehandling.

– Vi har mange klienter som trenger hjelp til å tolke lovverket rundt plan- og byggesaker. Det at vi jobber aktivt med rettsanvendelsen gjennom hele byggeprosessen, er nok noe som skiller oss ut fra andre arkitektkontorer, sier Frida Sandbæk, leder for byggesaksrådgivning i AT arkitektur.

Sandbæk forklarer at prosjektutvikling er et komplekst og sammensatt virke. Det kan være mange potensielle «showstoppers» i et prosjekt, og komplekse juridiske problemstillinger kan melde seg i tilsynelatende enkle byggeprosjekter. Det kan skape mye arbeid i byggesøknadsprosesser.

Frida Sandbæk, AT Arkitektur

Store bunker med byggesøknader

Tidligere ble alle byggesøknader utarbeidet og sendt på papir, noe som blant annet innebar manuell innsamling av vedlegg og skjemaer. Prosessene var store og arbeidskrevende, på toppen av de allerede høye kravene til nøyaktighet og etterrettelighet.

I 2019 utviklet derfor Norconsult Informasjonssystemer (NoIS) og Ambita Byggesøknaden – en portal som samler hele byggesøknadsprosessen i én skybasert plattform, og gjør det enklere og raskere å sende plan- og byggesøknader. – Byggesøknaden gir en heldigital prosess fra plan til ferdig attest hos offentlig forvaltning, og kan spare aktører tid, penger og frustrasjon. I tillegg til å eliminere tidstyver, begrenser Byggesøknaden mulighetene for menneskelig svikt i søknadsprosessen, forklarer Kjell Sandal, markedssjef for GIS og kommunal forvaltning i NoIS

Alt gjennom Altinn

– Frem til for kun et par år siden jobbet vi for det meste på papir. De siste årene har vi anskaffet mange nye løsninger innen «proptech», som gjør arbeidshverdagen vår betraktelig mye enklere. Byggesøknaden er absolutt en av dem, sier Sandbæk.

Særlig trekker hun frem nabovarslingen som betydelig mye lettere.

– Tidligere sendte vi nabovarsel per brev til alle berørte naboer. Hvis det var mange tilstøtende eiendommer til tiltaksmatrikkelen kunne det fort gå med en hel arbeidsdag til dette, forklarer Sandbæk.

Kjell Sandal forteller at det er mange som til nå har hatt glede av nabovarslingsfunksjonen. – Hvis man ser på antall utsendelser vi til sammen har spart med nabovarsling i Altinn, begynner det å bli noen tusen kilo med papir. For selskaper som AT arkitektur, som følger byggesøknader fra A til Å, frigir Byggesøknaden også mye tid de nå kan bruke på bedre kvalitet i søknader fremfor pakking og distribusjon av brev.