Gjennomføringsplanen gir kontroll i hele søknadsprosessen

I en søknadsprosess skal du kommunisere med mange parter. Du skal innhente ansvarsretter, samsvars- og kontrollerklæringer fra ulike fagområder. Gjennomføringsplanen i Byggesøknaden er verktøyet for oppfølging av alle fagområder og for distribusjon og signering av alle skjema i prosjektet.

Gjennomføringsplanen er et sentralt verktøy som gir oversikt over hele søknadsprosjektet. Den er enkel i bruk og gir meg oversikt over alle fag og ansvarsforhold. Jeg kan enten bruke Altinn til digital signering eller jeg kan skrive ut ansvarsrett, samsvars- og kontrollerklæringer og sende de på e-post for manuell signering. Dette er rett og slett en smidig og flott løsning – ikke minst fordi gjennomføringsplanen følger søknaden automatisk eller den kan sendes separat!

Tom Aasrum, Norconsult

I gjennomføringsplanen ser du status for alle fagområder kategorisert etter:

  • Prosjekterende (PRO)
  • Utførende (UTF)
  • Kontrollerende (KON)

Det betyr at ansvarlig søker har full oversikt over fag og status i prosjektet. Under hvert fagområde legger du inn ansvarlig foretak og når du forventer å ha godkjenninger på plass. Det betyr at det er lett å følge opp prosjektet med tanke på frister og fremdrift.

Denne typen prosjektverktøy hører naturlig hjemme i en digital byggesøknad. Vi har utviklet verktøyet for å gi brukeren kontroll på prosjektet ett sted – og gjort det slik at alle ansvarsretter automatisk følger søknaden som sendes. I gjennomføringsplanen legges også signerte samsvars- og kontrollerklæringer. Det gir mindre arbeid og god kontroll for ansvarlig søker. Alt som kan digitaliseres, skal digitaliseres. På den måten skaper vi god kundeverdi, forklarer Tor Olav Almås, produktsjef i NoIS.

Gjennomføringsplanen med Byggesøknaden er godkjent av Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK).