sommerhus

Juni gav mersmak!

Hver måned offentliggjør DIBK antall innsendinger per søknadstype for den foregående måneden. Og ja, du leste riktig i overskriften: Juni ga mersmak!

Vi har lenge ventet på bedre tider i byggebransjen, og nå ser vi at tallene stiger hver eneste måned. Juni var intet unntak. Bare i juni ble det sendt inn 4 503 digitale nabovarsler og 836 søknader om igangsettingstillatelse.

Vi trenger mange flere boliger enn dette, men vi ser likevel en positiv utvikling og gleder oss til fortsettelsen utover høsten.

SøknadstypeAntall innsendinger
Distribusjon av samsvarserklæring24 134
Distribusjon av ansvarsrett17 267
Distribusjon av nabovarsel4503
Søknad om tillatelse i ett trinn2576
Supplering av søknad2326
Søknad om ferdigattest2202
Distribusjon av kontrollerklæring1807
Søknad om igangsettingstillatelse836
Søknad om rammetillatelse700
Søknad om midlertidig brukstillatelse638
Samtykke tiltakshaver560
Søknad om endring av gitt tillatelse eller godkjenning407
Søknad om arbeidstilsynets samtykke390
Gjennomføringsplan368
Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett348
UttalelseVarselPlanoppstart193
Distribusjon for varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid98

Tall hentet fra DIBK.