nybygg

Lysere tider?

De siste månedene har vært veldig positive når vi ser på statistikken til DIBK (direktoratet for byggkvalitet). For det første er det en glede at flere begynner å benytte seg av digitale byggesøknader, men vi ser også at antall innsendinger øker hver eneste måned.

Tallene for nyboligmarkedet så langt i 2024 viser en utflating. Det tyder på at bunnen er nådd, men boligbyggingen er bare på halvparten av behovet, skriver Boligprodusentene. I mai ble det sendt inn 707 søknader om igangsettingstillatelse og det ble sendt ut 4 286 nabovarsler. Ut i fra tallene på antall digitale søknader ser vi at det er en voksende trend, noe vi ser er positivt for byggnæringen.

Nedenfor kan du se oversikten til DIBK over søknadstype og antall innsendinger.

SøknadstypeAntall innsendinger
Distribusjon av samsvarserklæring21 080
Distribusjon av ansvarsrett14 415
Distribusjon av nabovarsel4 286
Søknad om tillatelse i ett trinn2 441
Supplering av søknad1 917
Søknad om ferdigattest1 761
Distribusjon av kontrollerklæring1 538
Søknad om igangsettingstillatelse707
Søknad om rammetillatelse731
Samtykke tiltakshaver514
Søknad om midlertidig brukstillatelse482
Søknad om endring av gitt tillatelse eller godkjenning412
Søknad om arbeidstilsynets samtykke338
Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett406
Gjennomføringsplan293
Distribusjon for varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid83
UttalelseVarselPlanoppstart49
Tall hentet fra DIBK