Ny versjon av gjennomføringsplan

Nyhet! Nå er det mulig å signere ansvar-, samsvar- og kontrollerklæringer digitalt uten Altinn.

I Byggesøknaden.no er det nå mulig å innhente erklæringer fra ansvarlige foretak direkte via epost. Kontaktperson logger seg inn via ID-porten med bl.a BankID. Her signeres også erklæringen med BankID. Dette gjør det mye enklere for ansvarlige foretak å administrere siden det ikke lenger er behov for å tildele rettigheter og roller i Altinn.

Prosessen for å hente inn erklæringer for ansvarlig søker er også betydelig enklere da man ikke trenger å autentisere seg via Altinn, men er gjort på to klikk. Det er i tillegg mulig å sette egen frist for signering av erklæringen.

Les mer om hvordan på FAQ’en vår!

Ny gjennomføringsplan