-Vi er svært glade for den gode mottakelsen denne løsningen har fått, sier Tor Olav Almås i NoIS. Mange selskaper er i gang med en digital løsning, men det er fortsatt en stor andel av planprosjektene som ikke gjøres digitalt, påpeker han.

Almås viser til at løsningen utvikles fortløpende med stadig utvidet funksjonalitet og bedre brukeropplevelser.

– I utviklingen av løsningen har vi tett dialog med brukerne og vi jobber hele tiden med forbedringer ut fra brukernes ønsker. Den gode dialogen gjør oss i stand til å lage enda bedre tjenester, sier han.

Helt konkret løfter han frem flere spennende nyheter:

  • Det blir enklere å tilpasse planområdet som skal varsles.
    Du kan tegne eller redigere planomriss. I tillegg får du mulighet til å legge til enkelteiendommer ved pek i kart
  • Løsningen har fått nye funksjoner som overføring av alle parter til nye varsler
  • Du kan hente inn eiendomsrapport for berørte parter før utsendelse

Et satsningsområde

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup var med på lanseringen av løsningen den 13. januar i år, hvor Nye Veier sendte Norges første digitale planvarsel. Astrup viser til at digitalisering av plan- og byggesaker vil sikre gode medvirkningsprosesser der alle til enhver tid sitter på samme informasjon.

– Digitalisering av plan- og byggeprosesser er viktig for at innbyggere, næringsliv og frivillig sektor skal få en enklere hverdag, uttalte Astrup da første digitale planvarsel var et faktum.