Turbulens i byggebransjen, men er det lys i enden av tunnelen?

Siste rapport fra Boligprodusentene viser at det er igangsatt 7.561 boenheter etter åtte måneder i hele landet, hvor gjennomsnittlig årlig boligbehov er 29.384 boenheter. Administrerende direktør Lars Jacob Hiim sier også «situasjonen forverrer seg fra måned til måned» og igangsetting av nye boliger i august i år var 36% lavere enn august i fjor.

“Vi er inne i en dyrtid hvor det er høy rente, høye byggekostnader og dyr arbeidskraft. Vi ønsker å digitalisere mest mulig av de manuelle prosessene for å spare både tid og penger. Dette er vi trygge på at Byggesøknaden.no bidrar til i dag, og vi ser kontinuerlig på hvordan tjenesten skal videreutvikles med digitale løsninger fremover.”
– Petter Skotvold, Key Account Manager Ambita

Petter Skotvold
Petter Skotvold

Den månedlige statistikken med alle digitale innsendelser gjennom Fellestjenester plan og bygg som DiBK sender ut, viser at det fortsatt er god aktivitet. Det opplever vi fra Byggesøknaden.no også. Innsendinger av digitale nabovarsler var i september på totalt 3.814, mot 3.983 i september 2022. En nedgang på ca. 4 %. Forskjellen mellom antall innsendte søknad om igangsettingstillatelse gikk fra 781 i september 2022, ned til 730 i september 2023.

Antall innsendinger september 2023 (DiBK)
Antall innsendinger september 2022 (DiBK)


Det sendes imidlertid ut flere varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid digitalt i år sammenlignet med 2022. I september i fjor var det 47 mot 61 i september i år. Dette kan være en god utvikling for kommende byggeprosjekter.

Kilder:
https://www.boligprodusentene.no/artikkelarkiv/krisen-forsterker-seg-i-nyboligmarked/
https://dibk.atlassian.net/wiki/spaces/FB/pages/1658322945/M+nedlig+statistikk