Vi forenkler søknadsprosessen til ansvarlig søker

Ambita og Norconsult Informasjonssystemer utviklet en tjeneste som forenkler søknadsprosessen til ansvarlig søker ved å digitalisere prosessen. Med Byggesøknaden støttes hele prosessen fra nabovarsling til ferdigattest.

Dette er et effektivt verktøy som hjelper deg med å søke opp relevant informasjon, samle innsikt og dokumentasjon du trenger for å gjennomføre en effektiv og rask søknadsprosess.

Tjenesten forenkler prosessen med nabovarsling gjennom effektiv innsamling av informasjon og ved å fjerne flaskehalser med nabolister og utsendelse av brev. Undersøkelser vi har utført hos våre kunder viser at tradisjonell nabovarsling tar fra fire timer til opp mot to dager på større prosjekter. Dersom du bruker Byggesøknaden gjennomføres varslingen på én time uansett størrelse på prosjektet.

Størst besparelse for ansvarlig søker ligger i innhenting av naboer og gjenboere og i selve distribusjonen. Med et integrert kart som automatisk finner alle naboer og gjenboere til tiltakseiendommen sørger vi for at nabolisten blir komplett. I tillegg har løsningen funksjoner til å sende varsler til kontaktinstanser for borettslag og sameie. Alt gjøres i ett enkelt kartgrensesnitt der du har full oversikt over alle berørte parter.

Utsendelse av nabovarsel gjøres gjennom felleskomponenter fra DiBK og Altinn. Det gjør at vi når ut til alle, både digitalt i Altinn eller med brev til personer som ikke har en digital konto i Altinn.

Byggesøknaden har også oversikt over alle kommentarer og tilbakemeldinger fra naboer. Dette gjør at du har all informasjon tilgjengelig i ett system!

Byggesøknaden er den eneste søknadsløsningen som tilbyr digital fagkontroll. Ansvarlig søker kan overføre nabovarsel eller søknadsskjema til en kollega for gjennomgang. Kommentarer fra fagkontroll ligger lett tilgjengelig i løsningen slik at du på en enkel måte får kvalitetssikret informasjon om byggeprosjektet i Byggesøknaden.


Ønsker du mer informasjon? Ta kontakt med oss
Dag Øyvind Lien
Salgssjef Eiendomsutvikling Ambita
913 92 185
dol@ambita.com