Webinar: Byggesøknaden for arkitekter

Torsdag 20. oktober 2022 hadde vi gratis webinar for arkitekter. I webinaret lærer vi deg hvordan du som arkitekt kan få utbytte av løsningen.

Vi går blant annet gjennom:

  • Bestilling av situasjonskart til byggesaken direkte i løsningen.
  • Innhenting av informasjon og innsending av ulike søknadstyper.
  • Håndtering av prosjekter og bruk av gjennomføringsplan.
  • Samhandling mot kommunen, Arbeidstilsynet og andre involverte via Altinn og BankID.
  • Ettersending av supplerende informasjon.

Kom i gang med Byggesøknaden