Opptak webinar 4.mai – Digital planvarsling

Planvarsling er tidsbesparende i planprosesser

Dato: 4. mai 2023 kl 09:00-09:45

Digital planvarsling betyr at det er slutt på fysisk utsendelse av varslingsbrev. Årlig utarbeider private aktører og kommuner rundt 1 600 reguleringsplaner for utnyttelse av landområder. I et veiprosjekt kan det være snakk om mange tusen berørte naboer, og planvarslingen skal skje i minst tre omganger:

– Oppstartsfasen
– Høringsfasen
– Når planen er vedtatt

Vi tar en gjennomgang på digital planvarsling der vi ser de positive fordelene ved bruk av digitale løsninger for alle parter. Avslutningsvis åpner vi for en dialog / spørsmålsrunde med deltakerne.

Dag Øyvind Lien

Salgssjef Eiendomsutvikling i Ambita.
Tel: 913 92 185
E-post: dol@ambita.com

Ta kontakt med oss
for mer informasjon

Kom i gang med Byggesøknaden