Digitale byggesøknader - verdien av teknologi.

Digital innsending av byggesøknader var temaet da Fagskolen Innlandet åpnet sine dører for å høre fra Byggesøknaden.no

For å forstå søknadsløsningen har Erlend Gjerde fra Byggesøknaden gitt innsikt gjennom tre timer med gjesteforelesning hos Fagskolen Innlandet.

Fagskolen Innlandet er en offentlig fagskole, med nesten 2000 elever. Fagskolen tilbyr et omfattende utdanningsprogram bestående av rundt 50 forskjellige studier fordelt på ulike områder. Dette innebærer bygg og anlegg, kjemi, eiendomsdrift, vann og avløp, elektro, helse, IT-drift, landbruk, teknikk og industriproduksjon, samt logistikk og forretning og ledelse.

Grundig gjennomgang av løsning
Byggesøknaden.no har en god dialog med fagskolene som benytter løsningen i undervisning. Vi er kjent for å forenkle og digitalisere søknadsprosedyrene i byggnæringen for ansvarlig søker og utbygger. Dette er en unik mulighet for studentene til å dykke dypere ned i den teknologiske delen av byggnæringen. Erlend Gjerde, som holdt forelesningen, har ved flere anledninger vært rundt på høgskoler og fagskoler for å gi studentene en grundig gjennomgang av løsningen og holdt foredrag om fordelene ved digitalisering i næringen.

– Jeg synes det er viktig at fagskolene tar inn oss bedrifter for å gi studentene en reell problemstilling å jobbe med i faget. Her kan vi bidra med å gi innsikt i vår hverdag og henvise til egne erfaringer.

Erlend Gjerde, Salgsstøtte Byggesøknaden.no

Fokus på digitalisering
Gjennom gjesteforelesninger ønsker vi å ha fokus på å skape verdifulle samarbeid fagskolene og veilede studentene i å arbeide med reelle problemstillinger med vår kompetanse og kunnskap som er relevant for næringen. Dette engasjementet viser også skolens sterke fokus på digitalisering og forenkling.

– Gjennom forelesningen innleder jeg alltid med en teoretisk gjennomgang av vår tjeneste. Dette gjøres for å tilføre studentene kunnskap fra vårt ståsted. Etter å ha delt all relevant informasjon om tjenestene våre, engasjerer jeg studentene i en praktisk øvelse. En av oppgavene som inngår her er å utprøve digitale nabovarsler ved å sende disse til en prøvemottaker.

Erlend Gjerde, Salgsstøtte Byggesøknaden.no

Tradisjonelle nabovarsler, ble tidligere laget på papir og sendt som rekommanderte brev, dette innebar flere manuelle oppgaver og tok mye tid for den ansvarlige søkeren. Med Nabovarsel i Byggesøknaden, en digitalisert løsning, er denne prosessen blitt betraktelig forenklet. Nå kan nabovarsler sendes innen 1-2 timer, uansett prosjektets omfang. Forbedringer med før-etter faktor er fint å vise frem til studentene selv om de likevel skal fokusere på digitaliseringen fremover.

Konkurransefortrinn
I en stadig mer konkurransepreget bransje, kan dette være et viktig konkurransefortrinn. Teknologi – og kunnskapsutvekslingen mellom fagskoler og næringslivet, mener vi vi styrke byggebransjens konkurransedyktighet i møte med fremtiden.