Nabovarsler øker

Antall nabovarsler øker!

Endelig er den månedlige statistikken fra innsending gjennom Fellestjenester Plan og Bygg fra DiBK tilgjengelig. Det er utrolig artig å se at antall nabovarsler øker!

Forrige ukes tall for mars 2024 avslørte en økning i digital nabovarsler, den høyeste siden juni 2023! Statistikken viser at Fellestjenester BYGG behandlet hele 4.022 nabovarsler i mars, en oppgang på 12% fra februar når det ble notert 3.598 varsler. Vi er optimistiske og ser frem til at denne positive utviklingen varer.

Når det gjelder oppstart av reguleringsplan, har det vært en liten nedgang i volum, med 51 distribusjoner av varsel om oppstart av reguleringsarbeid. Dette er lavere enn februar, som registrerte 76 varsler, og mars 2023, som hadde 94. Selv med denne nedgangen i mars, har aktiviteten så langt i år vært sterk, med 197 innsendinger sammenlignet med 235 i fjor.

Videre observerer vi at det generelle volumet av innsendinger for rammetillatelse og tillatelse i ett trinn forblir omtrent det samme som forrige måned. I forhold til 2023 er det en nedgang på omtrent 20% for rammetillatelse og omtrent 15% for tillatelse i ett trinn.

Se tabell nedenfor:

Tall for mars DIBK. Digitale nabovarsler

Komme i gang med digitale byggesøknader?
Ta kontakt med Petter Skotvold på psk@ambita.com