sommerhus Artikkel

Juni gav mersmak!

Hver måned offentliggjør DIBK antall innsendinger per søknadstype for den foregående måneden. Og ja, du leste riktig i overskriften: Juni ga mersmak!

Les mer
nybygg Artikkel

Lysere tider?

Tallene for nyboligmarkedet så langt i 2024 viser en utflating. Det tyder på at bunnen er nådd, men boligbyggingen er bare på halvparten av behovet.

Les mer
Nabovarsel Artikkel

Digitale nabovarsler øker!

De siste seks månedene har vært en spennende og intens tid for oss i Byggesøknaden. Vi opplever en økende etterspørsel etter våre…

Les mer
Markus Thrygg Byggesøknaden.no Artikkel

Asker går heldigitalt på byggesak

Landets åttende mest folkerike kommune, Asker, fortsetter i digitaliseringssporene til blant andre Trondheim og Lillestrøm, og tar i bruk heldigital byggesøknad. Ordningen, som ble innført 1. april, gjelder for byggesøknader fra profesjonelle utbyggere, det vil si i tilfeller der prosjektene er så store at de krever en ansvarlig søker.

Les mer
Nabovarsler øker Artikkel

Antall nabovarsler øker!

Endelig er den månedlige statistikken fra innsending gjennom Fellestjenester Plan og Bygg fra DiBK tilgjengelig. Det er utrolig artig å se at antall nabovarsler øker!

Les mer
Karv AS Artikkel

Kundehistorie Karv AS: Fremtidens ingeniører fra Lillehammer

I februar var vi i Lillehammer for å snakke med en god kunde av oss: Karv AS. To engasjerte gründere som startet opp i 2022. De benytter seg av byggesøknaden.no i alle prosjektene sine og har store planer for de kommende årene.

Les mer
Actstudio Artikkel

Regenerativ arkitektur?

Digitaliseringstakten øker jevnt og trutt i byggebransjen. Vi jobber smartere sammen, og realiserer gevinster for både kommunen og utbygger. Vårt felles framvoksende økosystem er en yngleplass for digitale data!

Les mer
Anne Mette Havaas Artikkel

Fra Hype til Reality!

Digitaliseringstakten øker jevnt og trutt i byggebransjen. Vi jobber smartere sammen, og realiserer gevinster for både kommunen og utbygger. Vårt felles framvoksende økosystem er en yngleplass for digitale data!

Les mer
Digitale byggesøknader - verdien av teknologi. Artikkel

Digital innsending av byggesøknader var temaet da Fagskolen Innlandet åpnet sine dører for å høre fra Byggesøknaden.no

For å forstå innsikten i søknadsløsningene har Byggesøknaden gitt en innsikt gjennom tre timer med gjesteforelesning hos Fagskolen Innlandet.

Les mer